Dịch vụ chăm sóc thú cưng là các hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu về vệ sinh, sức khỏe, thẩm mỹ và tinh thần cho thú cưng. Các dịch vụ